Kun Muslimen

Kun Muslimen ilahi sözleri

Kun müslimen
Ve kefake beynen nasi fahra
Kun müslimen
Ve kefake indallahi zuhra

Ve ravaihul Kur’ani cellallahu ma esma hudaha
Kün mislien vesta’biha fil ardı vehtim fi semaha

Kun müslimen
Ve kefake beynen nasi fahra
Kun müslimen
Ve kefake indallahi zuhra

Maza fihil caıluna ehal hidayeti min dalalik
Ve li eyyi şey’in yezraunel kufra fi küllil mesalik

Kun müslimen
Ve kefake beynen nasi fahra
Kun müslimen
Ve kefake indallahi zuhra

Eyyuharibunallahe cehran vayhaubbadil memalik
Kün müslimen va’lem biennel kule gayrallahi Hâlik

Kun müslimen
Ve kefake beynen nasi fahra
Kun müslimen
Ve kefake indallahi zuhra

Etterre biu fe eyyü şey’in fil hayati iza zebelte
Entel muzau fe eyne tentalikul hayatu iza melelte

Kun müslimen
Ve kefake beynen nasi fahra
Kun müslimen
Ve kefake indallahi zuhra

Entel hayatu fekum ilel enhai venzur ma fealte
Kün müslimen la tahşa illallahe hatta lev kutilte

Kun müslimen
Ve kefake beynen nasi fahra
Kun müslimen
Ve kefake indallahi zuhra