Ya İmame-r Rusli

Bekir Çiçek Ya İmame-r Rusli sözleri

0 - Henüz beğenen olmadı, ilk sen beğen!

Yâ imame’r-rusli, yâ senedi
Ente ba’dullahi mu’temedi
Fe bi dünyaye ve ahirati
Yâ Resulallahi huz bi yedi

Mâ reet aynün ve leyse’t-terâ
Misle Tâhâ fi’l-verâ beşerâ
Hayru men fevka’s-serâi’s-serâ
Tahiru’l-ahlaki ve’ş-şiyemi

Seyyidü’s-sâdâti min mudari
Gavsü ehli’l-bedri ve’l-hadari
Sahibü’l-ayati ve’s-süveri
Menbeu’l-ehkami ve’l-hikemi

Yâ imame’r-rusli, yâ senedi
Ente ba’dullahi mu’temedi
Fe bi dünyaye ve ahirati
Yâ Resulallahi huz bi yedi