Elveda Kaside

Abdulkadir Şehitoğlu Elveda Kaside sözleri

37 kişi beğendi!

Fahri âlem göç eyledi dünyadan
Ümmetlerim size olsun elveda
Bize gel oldu ol Yüce Mevla’dan
Ashaplarım size olsun elveda

Bunu dedi yaşlar indi gözüne
Bir figan düştü halkın özüne
Hasen’le, Hüseyin’i almış dizine
Yavrularım, kuzularım size olsun elveda

Çağırın Bilal’i gelsin tahtıma
Yükümü yüklettim, bindim atıma
Helalim Aişe, kızım Fatıma
Ehl-i Beytim size olsun elveda

Çağırın Bilal’i gelsin, hem sela versin
Ali yusun, Fazlı suyum döksün
Ebu Bekir dursun, namazım kılsın
Ümmetlerim size olsun elveda

Fatıma anda ağladı
Babasının boynuna el bağladı
Ölme sen dedi, ey canım babam
Gönlümün sultanı, cananım babam

Muhammed Mustafa dedi, ey cananım benim
Ciğerparem, gönlümün eğlencesi, cananım benim
Şu dünyada her ne türlü yaşarsa bir kişi
Akibet ölmektir anın işi

Yâ Resûlallah yanan kalbe devasın sen
Bulunmaz bir şifasın sen
Habib-i Kibriya, Muhammed Mustafa’sın sen
Cemalinle ferahnak et, ki yandım Yâ Resûlallah
Şefaat eyle Allah aşkına
Merhamet, merhamet eyle Yâ Hazreti Allah